Lelkészeink

2014-ben a kecskeméti gyülekezet új lelkészt kapott, helyesebben kettőt is Árvai Tamás és Pálma személyében. Nagy örömmel fogadtuk az Árvai családot, hiszen a gyülekezetben mindig sok a teendő. Habár lehetetlen leírni pár sorban, mi mindennel is foglalkozik a lelkészházaspár, íme egy kis összefoglaló azoknak, akik még nem ismerik őket:

Árvai Tamás

 Vezető lelkész  06-30/664-32-55

Tamás nagyon sokoldalú lelkész: a Szünidei Biblia Táborban Jézusnak öltözik be és gitárral a kezében, játékosan szólítja meg a gyerekeket; a városi evangélizációs alkalmakon történész oldalát mutatja meg és a régészeti kutatások eredményeivel hozza közel a bibliai időket a hallgatósághoz. Táborvezetőként vicces játékokkal köti le a gyerekek figyelmét, lelkészként alaposan kidolgozott programtervvel irányítja a gyülekezetet életét és munkáját. A délelőtti istentiszteleten Jézusról beszél, délután pedig igazi teológia diskurzusokat vezet. Szombatonként öltönyben, táborozás alatt pedig laza szerelésben beszél Isten szeretetéről.

.. és még néhány kérdés és válasz Tamástól

Árvai Pálma

 Lelkész

Pálma jelenleg főállású édesanya, akinek fő missziós területe a családja. Saját gyerkőcei mellett persze a kecskeméti gyülekezet apró népét is szívén viseli: egy-egy ebédfőzés és vasalás között olyan programokon dolgozik, amik segítenek a gyülekezetbe járó gyerekeknek jobban megismerni Istent. Kreatív szombatiskolai foglalkozásokat, izgalmas szabadidős programokat szervez. Nagyszerű anyuka és gyermektanítói végzettsége mellett, hivatalosan gyakorlati teológus, ezen belül az egészséges szexualitásra való nevelésre szakosodott. Nem csak a gyerekek nyelvén ért jól – figyelmes és megértő beszélgetőtárs, akihez felnőttként is bármilyen problémával bátran lehet fordulni.

.. néhány kérdés és válasz Pálmától
 

1. Miért választottad a lelkészi hivatást?

Albert Schweitzer gyerekkorában mindig megverte az utcában lévő gyereket. Csak felnőttként, mikor már elvégezte a teológiát, döbbent rá, hogy ennek az volt az oka, hogy a környéken az ő szülei voltak a leggazdagabbak. Így ő minden nap húslevest ehetett,míg a többi gyereknek sokszor semmi sem került az ebédlőasztalra. Ebből azt a következtetést vonta le,hogy mindavval, amit Istentől kapott – biztos családi háttér, anyagi jólét, tehetség zenében, tudományban, jó szervezőképesség – adósa azoknak, akiknek kevesebb jutott. Ez a felismerés vezette őt az orvosi egyetem elvégzése után Gabonba, hogy ott a minden egészségügyi ellátást nélkülöző afrikai bennszülötteken segítsen.Pál hasonló gondolatokat fogalmaz meg, amikor azt mondja: „Görögöknek és barbároknak,bölcseknek és tudatlanoknak egyaránt adósa vagyok” (Római levél 1:14). Bár már gyerekkoromban is mindig lelkész akartam lenni, ezt a letisztult elhívatás tudatot csak jóval később tudtam magamévá tenni. Hogy miért is lettem tehát lelkész? Azért, mert túl sokat kaptam Istentől ahhoz, hogy magamban tudjam tartani.

2. Mi a kedvenc igéd?

Ami az én életemben fordulópontot jelentett, az az volt, mikor megértettem Isten feltétel nélküli szeretetét. Erre az a 19 éves koromban hangzott prédikáció döbbentett rá, aminek Pál következő gondolata volt a kiinduló pontja: „Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék” (Efézus 2:8-9). Azóta is ez a feltétel nélküli szeretet motivál.

3. Mit értékelsz a házastársadban?

Pálma sok olyan tulajdonsággal rendelkezik, amely belőlem hiányzik, így nélküle nem tudnám jól csinálni lelkészi munkámat. Ezen túl konkrétan három dolgot emelnék ki. Ha valakivel beszélget, akkor teljes lényével ráfigyel, és biztató mosolyával egy nagyon kellemes társalgás légkörét tudja megteremteni. Isteni bölcsességgel rendelkezik, hogy feszült és konfliktusokkal terhelt helyzetekben a békülés útjára vezesse az embereket. Végül pedig rendkívüli kreativitása van ahhoz, hogy Isten üzenetét a gyerekek számára továbbítsa.

1. Miért választottad a lelkészi hivatást?

Mert szeretem az embereket, és szeretek az Isten dolgairól beszélni. Úgy érzem, a lelkészi hivatás ezt a két dolgot nagyon jól ötvözi. Édesapám nagyszerű lelkipásztori munkája és édesanyám lelki beállítottsága voltak azok az iránytűk, amelyek elindítottak ezen a pályán.

2. Mi a kedvenc igéd?

Több számomra kedves ige is van, de az, amely a gyülekezeti élettel kapcsolatban sokszor eszembe jut, és amelynek gyakorlása szerintem sok áldást, jó közösséget, és boldog kapcsolatokat eredményez, a következő: „Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami jóhírű, ha van valami nemes és dícséretes, azt vegyétek figyelembe!” Filippi 4:8

3. Mit szeretsz a házastársadban?

Szerintem az a nagyszerű abban, ahogy Tamás végzi a lelkészi munkát, hogy nem a megszokott, kitaposott ösvényeket, vagy sablonokat alkalmazza, hanem igyekszik kreatívan, újszerűen megközelíteni ezt a hivatást. Különösen értékelem benne, hogy törekszik arra, hogy az, amit tanít, összhangban legyen azzal, ahogy él.Reméljük, sok jó élményben, közös örömteli szolgálatban lesz együtt részünk!

Mentés

WordPress Image Lightbox