Kórusunkról

“A dicsének a menny légköre; és amikor a menny a földdel érintkezik, akkor ott zene és énekhallható – hálaadás és dicséret szava” /Ellen G. White/

Nagy öröm a közös éneklés. Kórusunkban minden korosztály megtalálható, szép számmal gyermekek is, ami igazi áldás. A próbát közös imával kezdjük és zárjuk. Mivel a közös éneklés élményén túl ez egy szolgálat is, kérjük Isten Lelkének jelenlétét. Szolgálatunkkal az istentiszteleti alkalmakat gazdagítjuk, de nagyszabású koncertekre is készülünk, amelyen vonószenekari, vagy vonósnégyes kísérettel szólal meg a muzsika.

Az énekhangon túl az ember megkapta a beszélve énekelés ajándékát. Az ének az egyik leghatásosabb eszköz arra, hogy lelki igazságokat a szívbe véssen.

“Szüntelen imádkozzatok!”- azt mondja az Ige. Ez biztosan nem azt jelenti, hogy egész nap a térdeinken maradjunk…számomra annál inkább azt sugallja, hogy akár munka közben is énekelhet, dúdolhat az ember. Hiszen, ha a lelkületünk Isten társasága után vágyakozik az énekünk is akár az ima. És ha ezt még közösségben is megtehetjük ott gazdagabb az áldás.

“Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük” /Mt18:20/

Zenekarunkról

Gyermekeink nem csak hangjukkal, hanem hangszeresen is dicsőítik Istent a nemrég megalakult gyermek vonószenekarban. Szemmel látható a közösségben történő hangszeres fejlődésük. A közös muzsikálás öröme számukra észrevétlenül gazdagítja tudásukat. Isten áldása nyugodjon rajtuk kitartásukért és szorgalmukért!

Ambrus Anett

WordPress Image Lightbox